Iveco присъства на всичките пет континента с производствени обекти и изследователски центрове.

С повече от 28,000 служители Iveco присъства на всичките пет континента: 27 завода в 16 страни по света произвеждат автомобили на най-високо технологично ниво, конструирани в 6 изследователски центъра. Обширна мрежа за следпродажбени услуги гарантира нашето съдействие във всички географски области, където работят автомобилите на Iveco.

Производствени обекти

Те прилагат най-съвременни технологии и методи на производство за създаване на продукти с високо качество и осигуряване на подходяща работна среда за служителите. В резултат на това всички заводи са получили сертификация по ISO 9001 – версия 2000 (управление на качеството на процеси) и ISO 14000 (управление на околната среда).

​Изследователски и развойни центрове

Пръснати по целия свят, в тях се фокусират капиталните разходи на Iveco за технологии и продукти. Целта на тези капитални разходи е да се предложат на пазара автомобили с все по-добри експлоатационни качества, ниски експлоатационни разходи и по-високи екологични стандарти – в много случаи изпреварвайки международното екологично законодателство.

Търговска и сервизна мрежа

Iveco притежава глобална дистрибуторска и сервизна структура, разпростираща се на пет континента чрез повече от 2,000 търговски и около 5,000 сервизни пункта. Тя се опира на реномирани експертни партньори, които предоставят своите предприемачески умения и професионален опит в услуга на клиента.