Iveco има най-всеобхватната гама търговски автомобили – хибридни и на природен газ в Европа

Горива и автомобили на природен газ

Iveco е европейски лидер в областта на ниските емисии в транспорта с най-всеобхватната съвременна гама търговски автомобили на природен газ.

Хибридни автомобили

Важно технологично достижение за редуциране на разхода на гориво и удължаване експлоатационния срок на автомобилите, работещи в градска среда.

Устойчива мобилност

Ангажиментът на Iveco за спазване на транспортните изисквания на сегашното поколение, същевременно гарантирайки, че ще може да направи същото и за бъдещите поколения.

​Транспортна концепция

Указания за устойчив транспорт: експериментален автомобил, който представя подобрения в областта на аеродинамиката, разхода, емисиите и безопасността, с постоянен стремеж към повишаване на производителността на мултимодалния транспорт.

Технология SCR за Euro 5

За да отговори на стандарта за емисии Euro 5 за средно и тежкотоварни автомобили, Iveco въвежда системата за селективна каталитична редукция (SCR), един процес, който редуцира емисиите на азотни окиси чрез добавяне на химически агент (урея) в отработените газове в присъствието на катализатор. Реакцията преобразува NOx във вода и азот.

Корпоративна брошура

Iveco на 27 страници: ценности, мисия и продукти на един от големите глобални производителните на пълната линия търговски автомобили и ванове в света.

Допълнително оборудване на Euro 3

В контекста на все по-устойчивата мобилност, Iveco е разработил пълна гама продукти, които могат да приведат Вашия Euro 3 автомобил в съответствие със стойностите на Euro V PM и така да отговорят на последните стандарти в областта.