Стандарти и сертификация

​Отделът за съдействие „Производители на каросерии и регулации” в Iveco Италия се грижи за всичко, свързано с еволюцията на стандартите за транспорт, типови одобрения, сертифициране на автомобили и законодателните аспекти и стандарти, информира дилърската мрежа, бизнес отделите и всички, свързани с продуктите на Iveco.

Отделът активира и проследява логистичните аспекти на сертификацията за съответствие за автомобилите на Iveco Италия и сертификатите за произход и сертифицира италиански продукти за:

Емисии на изгорелите газове

Превоз на опасни товари (ADR 2005)

Външни нива на шум (80 db/a)

​Сертификация по Директиви CEE

Транзитни сертификати за европейските страни (Зелен Сертификат)

сертификати за конструкцията на автомобилите от Iveco Италия

Неправилно набито шаси

Неправилни сертификати за съответствие

Ратифициране на спецификации.

Отделът предоставя и детайлна информация за автомобилите Iveco по искане на полицейските и съдебни власти.

Особено внимание се отделя на дейностите, които касаят:

Съставяне на тематични файлове по законодателни въпроси, по-специално текста на новия кодекс за магистралите и тяхното разпространение в дилърската мрежа

Срещи с маркетинговия персонал (законодателни промени и информация относно бъдещи директиви на ЕС), участие в курсове, организирани от фирма Coforma за законодателни промени и обучение на настоящи и нови търговци за присъединяване към мрежата.

Сътрудничество с MCTC (Отдел за автомобили за транспорт на пътници) в Рим за опростяване на процедурите по типово одобрение в регионалните офиси на MCTC и центровете за тестване на автомобили.

Проверка на дейностите и сътрудничеството за предлагане и внасяне на изменения в новия Кодекс за магистралите (срещи MCTC/ANFIA), по-конкретно за разпространение на наредбите за изпълнение.

Решаване на всякакви технически – юридически проблеми, свързани с конкретни автомобили.