Клиентски център Iveco за нон-стоп помощ в 31 европейски държави на 10 езика.

Клиентският център е точката за контакт, предлагана от Iveco, за да Ви помогне да превозвате хора и товари с пълно спокойствие за целия срок на експлоатация на автомобила.

Чрез обаждане на безплатен телефонен номер в случай на авария можете да поискате помощ в 31 европейски страни.
Екип от 80 оператора гарантира незабавна реакция на 10 езика и бързо решение на всеки проблем (чрез активиране на сервизния център на Iveco, който е най-близо до мястото на авария и е най-подходящ за автомобила). В 80% от случаите операторите отговарят след по-малко от 20 секунди.
По време на операцията (независимо дали е дребен ремонт на пътя или теглене и последващ ремонт в сервиза) центърът следи напредъка, информира Ви постоянно и гарантира, че автомобилът ще бъде в изправност възможно най-скоро.

Преди да се свържете с Клиентския център:
– уверете се, че разполагате с документите на автомобила;
– опитайте се да установите възможно най-точно къде се намирате (близо до кой град или изход на магистрала).

Когато говорите с нашия оператор:
– съобщете цялата искана информация;
– опишете естеството на проблема възможно най-ясно.

Това ще даде възможност за по-бързо активиране на спасителния екип.
В края на разговора ще Ви бъде даден номер на досие, който ще даде възможност и Вие да следите напредъка чрез web tracking

В 80% ОТ СЛУЧАИТЕ АВТОМОБИЛЪТ Е ОБРАТНО НА ПЪТЯ СЛЕД ПО-МАЛКО ОТ 8 ЧАСА.