Финансовият лизинг дава възможност на фирмите да ползват Iveco автомобилите, необходими за тяхната дейност без огромни инвестиции, които биха влошили финансовите им отчети, тъй като автомобилите остават собственост на финансовата компания. Съществуват очевидни преимущества за фирмите, които по този начин могат да освободят финансов ресурс и да го насочат към основната си дейност. Вноските се индивидуализират спрямо нуждите на клиента.

Всеки продукт може да се възползва и от застрахователните услуги, предлагани от Iveco Capital.

Услугите на Iveco Capital са налични в дилърите на Iveco.

Одобрението на финансирането зависи от оценката на Iveco Capital. Финансовите условия могат да варират с оглед отразяване на промените в пазарните лихвени равнища. Повече информация за специалните оферти, валидни за текущия месец, можете да получите от дилърската мрежа (при складова наличност).

icon_brochure_new_daily icon_video_new_daily icon_photo_new_daily
БРОШУРА ВИДЕО ГАЛЕРИЯ APP