Приемане на амортизирани автомобили

​Европейският съюз издаде Директива 2000/53/ CE за намаляване въздействието върху околната среда от амортизирани автомобили, насърчаване предотвратяването на генерирането на отпадъци и защитата, опазване и подобряването на качеството на околната среда.

В тази връзка Директивата определя специфични критерии, които производителя трябва да спазва в определените срокове.

За предотвратяване генерирането на отпадъци, което е вредно за околната среда, производителите си сътрудничат с производители на материали и оборудване за класифициране на материалите, влагани в новите автомобили. Законодателството предвижда до 2015 г. 95% от средното тегло на автомобилите за транспорт на стоки и пътници (максимум девет места) с максимално тегло 3.5 тона да може да се рециклира. Много преди крайния срок Iveco може да се похвали, че е в състояние да предложи на своите клиенти продукт, чийто процент на рециклиране вече е много близо до определения лимит.

​Нещо повече, законодателството за амортизирани автомобили – което влезе в сила в Италия с Декрет № 20 от 24 юни 2003 г. , транспонирайки Европейска Директива 2000/53/ EC – предвижда всички производители и вносители на нови автомобили задължително да приемат обратно амортизираните автомобили, които самите те са продали, гарантирайки преработка, която зачита околната среда. Приемат се само автомобили, които съдържат основни елементи като двигател, трансмисия, каросерия, централи за електронен контрол, катализатор и са без добавен отпадък.
За да получи всеки клиент отлична услуга за справяне с амортизирания му автомобил, в съответствие с действащото законодателство, Iveco разработи система, което дава възможност на неговите клиенти да предават амортизираните си автомобили в сертифицирана мрежа от автомобилни гробища без допълнителни разходи (с изключение на сумите, дължими към Службата за регистрация на автомобили за заличаване на автомобила и транспортните разходи).

Клиентът може да се свърже с дилърската мрежа на Iveco за информация относно най-близкото автомобилно гробище . Тези обекти са подбрани внимателно от Iveco , за да се гарантира услуга, която отговаря на точните стандарти за качество при приемане, преработка и рециклиране на амортизирани автомобили.