Визия, мисия и ценности на Iveco

Визия

Да изпревари конкуренцията, предлагайки стойност и качество за успеха на нашите клиенти.

Мисия

Да предлага решения за транспортния отрасъл, базирани на нашата изключителна компетентност, заедно с нашите партньори по целия свят.

Ценности

Производителност. Ние подкрепяме ценността на бизнеса на клиента.

Ние вярваме, че качеството на нашите продукти и услуги означава преди всичко да дадем на клиента средство за стабилен икономическия растеж на неговата компания във времето, така че неговият успех да бъде и наш и обратно.

​Непоколебимост. Ние приемаме сериозно нашите отговорности.

Ние не се страхуваме да преразглеждаме начина, по който работим, за да отговорим на очакванията на нашите клиенти, акционери и колеги и компанията като цяло.

Ние правим това като се стремим към непрекъснато усъвършенстване на нашите продукти и услуги, както в обичайните дейности, така и при иновациите, отдавайки приоритет на производителността на клиента, на опазването на околната среда и на безопасността.

Надеждност. Ние спазваме нашите обещания.

Да спазваме думата си пред нашите колеги и клиенти е част от нашия стил.

Ние допринасяме за доброто име на нашата компания като спазваме своите обещания чрез нашите продукти и чрез пунктуални, икономически ефективни услуги.

Екипен дух. Ние работим като един екип с нашите дилъри, доставчици и клиенти, за да се справим с промяната.

Нашите клиенти, доставчици и търговска мрежа са наши съмишленици при разбирането и управлението на промените и нашата цел е да открием как да бъдем конкурентни заедно, така че да можем да направим следващата крачка, изпреварвайки конкуренцията.