Външно преоборудване

​Леки, средни и тежкотоварни автомобили за градски доставки, строителство или събиране на отпадъци: Iveco може да предложи продукти, който се адаптират перфектно към всяко предназначение, независимо какъв автомобил търси външният изпълнител или клиентът.

С изключение на влекачите и вановете, Iveco произвежда полуготов продукт, който след това се довършва от външен изпълнител. За да гарантира, че завършения автомобил е оптимизиран за своето предназначение и че отговаря на най-високите стандарти за качество , задължително условие за пълното удовлетворение на клиента, компанията трябва да си сътрудничи със самите външни изпълнители.

За тези трансформации Iveco провежда внимателно предварително проучване на техническите предложения, получени от външните изпълнители и детайлен анализ на юридическите и законодателни аспекти: това поставя компанията в позицията да предлага краен продукт, който е конкурентен по отношение на цена и качество.

Информацията, необходима на външните изпълнители за реализиране на техните технически предложения касае например:

Технически чертежи на автомобилите в различен формат ( CAD , DWG , IGES ) ​

Инструкции за трансформации и преоборудване

CE – сертификати

Технически описания

Спирачни данни

Таблица от типово одобрение ( DGM 405)

Данни за PTO (силово отвеждане) .

Някои от тези данни, считани за деликатни, могат да се намерят на сайта www.thbiveco.com, запазен за надстройчици – които влизат в него с персонално потребителско име и парола. Сайтът предоставя на потребителите “ Онлайн ” достъп до информационната системата, позволявайки им да се сдобият с изключително полезна информация (например, спецификациите на автомобилите във формат Autocad).