Техническа документация

​Максимално разпространение на информацията, непрекъснато актуализиране, високо качество на предлаганите услуги.

Това са отличителните белези на техническите публикации на Iveco , ключов инструмент в подкрепа на клиента и след-продажбените дейности. Услугата гарантира два вида дейност: пълен комплект ръководства и бордова документация на всички езици на пазарите, на които работи Iveco .

Documentazione Tecnica On-Line

Технически публикации. Когато знанието винаги е налице.

Пълен комплект ръководства.

Пълният комплект ръководства се предлага на хартия и в електронна форма. Ръководствата за ремонт са незаменими за извършване на обичайните и на извънредни ремонти по автомобила. Тези публикации са адресирани към специализирания персонал на сервизните центрове на Iveco и към общите оператори в тази област и указват точно какво да се прави, описвайки и илюстрирайки различните дейности до най-малкия детайл, със схематични лесни за разбиране текстове и илюстрации, технически раздели и анализ. Ръководствата за ремонт дават възможност на техниците да работят прецизно и точно в целта, за снижаване до минимум престоите и възстановяване на функционалността и надеждността на автомобила.

​Бордова документация

Техническите публикации включват бордовата документация. Ръководствата за употреба са най-доброто място, където може да се намери изчерпателно описание на автомобила, да се научи правилното използване и прецизна поддръжка на автомобила, с цел експлоатиране на характеристиките му в пълна степен и повишаване на рентабилността му (в пълна безопасност). За всеки, който шофира, е важно да знае къде се намират сервизните центрове на Iveco. Бордовата документация съдържа списък на дилърската и сервизна мрежа, към която могат да се обърнат клиентите.
Възможността за достъп до тази информация онлайн е от съществено значение; тя може да бъде получена по всяко време, 24 часа на ден, 365 дни в годината. Това е значително преимущество, особено за крайния клиент.