Безопасност – SCR

​ПОДОБРЕНА БЕЗОПАСНОСТ, УСТОЙЧИВА ПРОДУКТИВНОСТ

  • Без намеса от страна на водача.
  • Без ограничения за дейности като дистрибуция, доставки на гориво,извозване на битови отпадъци, обслужване на летища, извънпътни работи, почистване на улици и работа в зони за товарене на горива.
  • Без специално внимание към пътната настилка и рисковете от нараняване.