Високопроходим товарен автомобил IVECO 4х4 с общо тегло от 15т, с бордова надстройка и хидравличен кран

БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД достави на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД високопроходим товарен автомобил IVECO 4х4 с общо тегло от 15т, оборудван с бордова надстройка с брезент и хидравличен кран.

Автомобилът ще се използва за мобилна работилница в труднодостъпни терени.
Допълнителното оборудване – бордова надстройка с брезент – тристранна щора и хидравличен кран Fassi F175A.0.21 е монтирано в собствената база на БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ. Производител на крана е Fassi Gru SpA (Италия).