3 (три) броя специализирана мобилна техника за намаляване на обема на зеления отпадък

БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД достави на Община Свиленград 3 (три) броя специализирана мобилна техника за намаляване на обема на зеления отпадък по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.".

Автомобилите ще се използват за транспорт на био и зелени отпадъци, като част от проект за компостираща инсталация.
Двете специализирани машини са на базата на 3,5 тоннo шаси Iveco оборудвани с 6м3 самосвална надстройка за био и зелени отпадъци с механизъм за товарене на кофи 120 /240 / 360 л, странично разположен, от дясната страна. А третия специализиран автомобил е на базата на 15т шаси Iveco, с хидравличен кран Fassi F40B.0.2 зад кабината и самосвална уредба с обем 16 куб.м , със стоманени капаци, надградени със стоманена мрежа.