FORD TRUCKS бетонмиксер 4142M

БУЛАВТО АД достави на фирма МИГ 1991 бетонмиксер FORD TRUCKS 4142M.

Той е първият доставен автомобил в България от съвместното сътрудничество между производителят на камиони FORD TRUCKS и високореномираният производителят на бетоновозни надстройки IMER.
Камионът е със задвижване 8x4 и е оборудван със специалната олекотена версия на бурето, с обем 10,7 куб. м. вместимост, осигуряваща по-голям капацитет на пълнене и по-малко собствено тегло на автомобила.