EFE

Днес EFE Endüstri ve Ticaret A.Ş. е една от най-големите фирми в Турция, произвеждаща специализирано оборудване и надстройки за автомобили с комунално приложение: автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване, оборудване за измиване на контейнери за отпадъци, едно- и дву- раменни контейнеровози, водоноски за миене на улици и поливане на тревни площи, автомобили с мултифункционално приложение, полуремаркета за транспортиране на отпадъци и др.

EFE Endüstri ve Ticaret A.Ş. е създадена през 1974 г. като част от MERT Group – индустриален холдинг, специализиран в разработване и изпълнение на хидравлични, пневматични и софтуерни решения. В завода на фирмата в Измир, оборудван с модерно производствено и технологично оборудване, качеството на произведените продукти се осигурява от екип от 270 човека инженерен и квалифициран технически персонал, както и от успешно въведена и функционираща система за управление и контрол на качеството  ISO 9001: 2008.

Над 50% от продукцията на EFE Endüstri е предназначена за експорт в държави от Централна и Източна Европа, Русия и държавите от бившия Съветски Съюз, Северна Африка, Близкия изток и др.


EFE

Днес EFE Endüstri ve Ticaret A.Ş. е една от най-големите фирми в Турция, произвеждаща специализирано оборудване и надстройки за автомобили с комунално приложение: автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване, оборудване за измиване на контейнери за отпадъци, едно- и дву- раменни контейнеровози, водоноски за миене на улици и поливане на тревни площи, автомобили с мултифункционално приложение, полуремаркета за транспортиране на отпадъци и др.

EFE Endüstri ve Ticaret A.Ş. е създадена през 1974 г. като част от MERT Group – индустриален холдинг, специализиран в разработване и изпълнение на хидравлични, пневматични и софтуерни решения. В завода на фирмата в Измир, оборудван с модерно производствено и технологично оборудване, качеството на произведените продукти се осигурява от екип от 270 човека инженерен и квалифициран технически персонал, както и от успешно въведена и функционираща система за управление и контрол на качеството  ISO 9001: 2008.

Над 50% от продукцията на EFE Endüstri е предназначена за експорт в държави от Централна и Източна Европа, Русия и държавите от бившия Съветски Съюз, Северна Африка, Близкия изток и др.


www.efe.com.tr
свържете се с нас
+359 88 744 4184

Галерия