IMER Group

IMER Group e италианска компания, основана през 1962 година и вече повече от 50 години следва мисията, с която е създадена: да осигурява на строителните компании продукти, с най-високо качество, намаляващи до минимум физическите усилия и постигане на висока ефективност.

IMER Group е лидер в поизводството на строителни машини и оборудване. Към днешна дата компанията е най-големия производител в Европа на бетоновози и бетоновозни полуремаркета, с капацитет от 2000 бр. годишно.

Продуктите на IMER Group са представени във всички сфери на строителството, полагане и транспортиране на хоросан и бетон, до обработка на товари, от рязане на материали и повърхности, до уплътняване на почвата, от повдигане на хора до земекопни дейности.

През 2006 г. IMER Group създава в партньорство с IMR-L & T, производствена линия в гр. Аксарай, Турция, за производство на бетоновози и бетоновозни полуремаркета.


IMER Group

IMER Group e италианска компания, основана през 1962 година и вече повече от 50 години следва мисията, с която е създадена: да осигурява на строителните компании продукти, с най-високо качество, намаляващи до минимум физическите усилия и постигане на висока ефективност.

IMER Group е лидер в поизводството на строителни машини и оборудване. Към днешна дата компанията е най-големия производител в Европа на бетоновози и бетоновозни полуремаркета, с капацитет от 2000 бр. годишно.

Продуктите на IMER Group са представени във всички сфери на строителството, полагане и транспортиране на хоросан и бетон, до обработка на товари, от рязане на материали и повърхности, до уплътняване на почвата, от повдигане на хора до земекопни дейности.

През 2006 г. IMER Group създава в партньорство с IMR-L & T, производствена линия в гр. Аксарай, Турция, за производство на бетоновози и бетоновозни полуремаркета.


www.imergroup.com/en/
свържете се с нас
+359 88 744 4184

Галерия