IVECO BUS

IVECO BUS е част от широката гама на IVECO и включва автомобили за превоз на хора. IVECO BUS е силен привърженик на устойчивостта и водеща марка в сектора автобуси. Компанията произвежда и предлага на своите клиенти автобуси във всички сегменти – от малки, с 19 или 22+1 места ( Daily) до 63 + 1 места, като, според мисията, която изпълняват, те могат да бъдат: градски (Urbanway), междуградски (Crossway) или туристически (Evadys, Magelis).

IVECO BUS е модерна компания, следваща общата тенденция за намаляване на вредните емисии. Осигурявайки нисковъглеродни решения, IVECO BUS действа за постигане на целта „Фактор четири“ за намаляване на емисиите на парникови газове. Автобусите на компанията, оборудвани с двигатели, работещи с метан, са отдавна добре познати на пазара. Най-новото попълнение са електрическите автобуси, отговарящи на всички изисквания за екология и комфорт. Колкото повече хора използват обществен транспорт, толкова по-малко шум и по-малко емисии ще се генерират на човек.

В развойните си центрове компанията продължава своите изследвания, за да затвърди своята сила ангажираност към прeхода към атернативни горива, като разработва двигатели, работещи с втечнен природен газ (LNG).


IVECO BUS

IVECO BUS е част от широката гама на IVECO и включва автомобили за превоз на хора. IVECO BUS е силен привърженик на устойчивостта и водеща марка в сектора автобуси. Компанията произвежда и предлага на своите клиенти автобуси във всички сегменти – от малки, с 19 или 22+1 места ( Daily) до 63 + 1 места, като, според мисията, която изпълняват, те могат да бъдат: градски (Urbanway), междуградски (Crossway) или туристически (Evadys, Magelis).

IVECO BUS е модерна компания, следваща общата тенденция за намаляване на вредните емисии. Осигурявайки нисковъглеродни решения, IVECO BUS действа за постигане на целта „Фактор четири“ за намаляване на емисиите на парникови газове. Автобусите на компанията, оборудвани с двигатели, работещи с метан, са отдавна добре познати на пазара. Най-новото попълнение са електрическите автобуси, отговарящи на всички изисквания за екология и комфорт. Колкото повече хора използват обществен транспорт, толкова по-малко шум и по-малко емисии ще се генерират на човек.

В развойните си центрове компанията продължава своите изследвания, за да затвърди своята сила ангажираност към прeхода към атернативни горива, като разработва двигатели, работещи с втечнен природен газ (LNG).


www.bulauto-bulgaria.com
свържете се с нас
+359 88 837 6338

Галерия